Jiangmen Special Tanks Equipment Factory 
 
Location: Duruan Industrial Zone, Jiangmen City, Guangdong, China
 
Zip Code: 529000
 
Phone: 0086-750-3239938
 
Mobile Phone: 0086-13702582660
 
Email: master@special-tanks.com
 
http://www.special-tanks.com
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jiangmen Special Tanks Equipment Factory  www.special-tanks.com;  Jiangmen Special Tanks Equipment Factory; 500bbl mobile frac tanks; 500bbl mobile frac tanks; China frac tank manufacturer;  China frac tank manufacturer;  China frac tank manufacturer;  500bbl mobile frac tanks; 500bbl mobile frac tanks; China frac tank manufacturer;  China frac tank manufacturer;  China frac tank manufacturer;  500bbl mobile frac tanks; 500bbl mobile frac tanks; China frac tank manufacturer;  China frac tank manufacturer;  China frac tank manufacturer;  500bbl mobile frac tanks;  China frac tank manufacturer;  China frac tank manufacturer;  500bbl mobile frac tanks; 500bbl mobile frac tanks; China frac tank manufacturer;  China frac tank manufacturer;  China frac tank manufacturer; Jiangmen Special Tanks Equipment Factory; www.special-tanks.com ; Jiangmen Special Tanks Equipment Factory;  www.special-tanks.com; Jiangmen Special Tanks Equipment Factory; Jiangmen Special Tanks Equipment Factory; Jiangmen Special Tanks Equipment Factory; Jiangmen Special Tanks Equipment Factory

© 2014 Jiangmen Special Tanks Equipment Factory 
All Rights Reserved